TRU LAN CAN DN811

A2/40Y Ấp 1, Vĩnh Lôc A, Bình Chánh, TPHCM

TRU LAN CAN DN811

TRỤ LAN CAN DN811
  • DN811
  • Liên hệ
  • 63
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Thông tin trụ lan can kính

Chất liệu trụ lan can inox : inox 304

Kích thước trụ lan can: Thiết kế theo bản vẽ

Chế độ bảo hành trụ lan can : Từ 1 đến 5 năm ngoài trời

Nhà sản xuất lan can kính : INOX DUY NGUYÊN

PHONE : 0356002049

Sản phẩm cùng loại
TRỤ THÁP
TRỤ THÁP INOX
TRỤ NGÀM KẸP KÍNH CAO 120
TRỤ NGÀM KẸP KÍNH CAO 120
TRỤ LAN CAN DN814
TRỤ LAN CAN DN814
TRỤ LAN CAN DN808
TRỤ LAN CAN DN808
TRU LAN CAN DN809
TRỤ LAN CAN INOX
TRỤ LAN CAN DN810
TRỤ LAN CAN DN810
TRU LAN CAN DN812
TRỤ LAN CAN DN812
TRU LAN CAN DN823
TRỤ LAN CAN DN823