PHỤ KIỆN LIÊN KẾT

A2/40Y Ấp 1, Vĩnh Lôc A, Bình Chánh, TPHCM
PHỤ KIỆN LIÊN KẾT
BASS GOC
BASS LIÊN KẾT GÓC
BASS LIÊN KẾT F- KK90 -1
BASS LIÊN KẾT F- KK90 -1
TAY LIÊN KẾT - TAY ĐÔI
TAY LIÊN KẾT - TAY ĐÔI
CHÂN NHỆN -TIM 7
CHÂN NHỆN TIM 70
BASS LIÊN KẾT T
BASS LIÊN KẾT T
BASS LIÊN KẾT  - KK180
BASS LIÊN KẾT - KK180
BASS LIÊN KẾT F - KT90
BASS LIÊN KẾT F -KT90
BASS LIÊN KẾT F - KK90
BASS LIÊN KẾT F - KK90
INOX 304
TẰNG ĐƠ CÁP ỐNG -8LY
TẰNG ĐƠ CÁP ỐNG -8LY VA 6LY
Phiễu Thoát Sàn (Dày 1.2 Mm)
Phiễu Thoát Sàn (Dày 1.2 Mm)
phểu thoát sàn dày 1,5mm
phểu thoát sàn dày 1,5mm
Pát kính kính 180 độ
Pát kính kính 180 độ
móc hình trái tim.
móc hình trái tim.
móc áo SUS304.
móc áo SUS304.
móc áo hình ovan
móc áo hình ovan
móc áo hình móng tay
móc áo hình móng tay
móc áo hình cánh quạt
móc áo hình cánh quạt
móc áo hình cánh bướm
móc áo hình cánh bướm
móc áo cổ điển
móc áo cổ điển
máng khăn đa năng hộp
máng khăn đa năng hộp